*پلی فام PR520

مشخصات ساختاری
پلی فام PR520، كوپليمر امولسيونی وينيل استات، استرهای اسيد اكريليک و VeoVa و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان 
رنگ‌های خارج ساختمان  
عايق‌بندی ديوارهای بيرونی
ملات‌ها وپوشش‌های بافتاری
 
موارد کاربرد
پلی فام PR520، به‌دليل فيلرخوری زياد، برای ساخت رنگ‌های داخل ساختمان با غلظت حجمی رنگدانه (PVC) زياد مناسب است. اين رزين، هم‌چنين برای ساخت رنگ‌های با غلظت حجمی رنگدانه كمتر، از قبيل رنگ‌های نيمه‌براق و رنگ‌های نما، كاربرد دارد. از ديگر زمينه‌های كاربری پلی فام PR520، پوشش‌های بافتاری (textured coatings) است. اين رزين با سيمان نيز سازگار است.

دانلود برگه اطلاعات فنی