پلی فام PR519C

مشخصات ساختاری
پلی فام PR519C، كوپليمر اكريليک امولسيونی برپايه استرهای متاكريليک اسيد است.

موارد استفاده
رنگ‌های ترافيک آب پايه

موارد كاربرد
پلی فام PR519C برای ساخت رنگ‌های ترافيک آب پايه، مناسب است. اين رزين توان بالای پيوندش رنگدانه و هم چنين فيلرخوری زياد دارد و پايداری و مقاومت در برابر سايش رنگ های بر پايه آن بسيار خوب است. اين رنگ ها حتی در رطوبت نسبی زياد و نيز در نبود جريان هوا بسيار سريع تر از رنگ های ترافيک بر پايه نسل های قديمی تر رزين های امولسيونی خشک می شوند و جذب چرک بسيار کم و مقاومت شستشوی عالی در برابر بارش های زودهنگام دارند. علاوه بر اين، پلی فام PR519C به دليل مقاومت‌ زياد در برابر اشعه فرابنفش (UV) و عوامل جوی، انتخاب بسيار مناسبی برای کاربرد در رنگ های ترافيک است.
ديگر مزايای رنگ ترافيک بر پايه پلی فام PR519C عبارتند از سازگاری با محيط زيست، کاهش هزينه های ضايعات رنگ هنگام اعمال، تميزکاری آسان تر، ايمنی و بهداشت حرفه ای بيشتر برای مجريان، قابليت اجرا در فصول مختلف سال و نيز قابليت حفظ و نگهداری بلندمدت گوی های شيشه ای (reflective glass beads) که موجب افزايش  انعکاس و قابليت ديده شدن عالی رنگ های حاصل در شب و شرايط ديد کم می شود و در نهايت ايمنی بيشتری برای رانندگان فراهم می کند.

دانلود برگه اطلاعات فنی