پلی فام 777

مشخصات ساختاری
پلی فام 777، كوپليمر اكريليک امولسيونی برپايه استرهای متاكريليک اسيد و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان
رنگ‌های خارج ساختمان
رنگ‌های براق
پوشش چوب
آستری
پوشش‌ فلز

موارد استفاده
پلی فام 777 برای ساخت رنگ‌های امولسيونی براق، مناسب است. اين رزين را هم‌چنين می توان در ساخت رنگ‌های نما، رنگ‌های قابل شستشوی داخل ساختمان و پوشش‌های چوب نيز استفاده كرد. اين رنگ‌ها مقاومت‌های مكانيكی و جوی زياد و چسبندگی بسيار خوبی بر رنگ‌های آلكيدی قديمی در لايه‌های زيرين دارند.

دانلود برگه اطلاعات فنی