پلی فام 735

مشخصات ساختاری
پلی فام 735، كوپليمر امولسيونی استايرن و استرهای اكريليک اسيد و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان
 رنگ‌های خارج ساختمان
ملات‌ها و پوشش‌های بافتاری
رنگ‌های سيليكونی
رنگ‌های سيليكاتی
پوشش‌های انعطاف پذير و آب‌بند
چسب كاشی و سراميک
آستری

موارد کاربرد
پلی فام 735 رزين مناسبی برای ساخت رنگ‌های با PVC متوسط و زياد و پوشش‌های مقاوم در برابر آب و قليا است.
كاربردهای ديگر اين رزين عبارتند از: پوشش‌های بافتاری (textured coatings)، چسب‌های ساختمانی، چسب كاشی و سراميک، ملات‌های تعميری، عايق‌های حرارتی - رطوبتی و آستریها و پوشش‌های سيمانی حاوی الياف (مانند ايرانيت) با PVC زياد. اين رزين با سيمان كاملاً سازگار است.

دانلود برگه اطلاعات فنی