پلی فام 708

مشخصات ساختاری
پلی فام 708، كوپليمر امولسيونی استايرن و دو اتيل هگزيل اکريلات است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان
رنگ‌های خارج ساختمان
عايق بام الاستيک
پوشش‌های بافتاری
رنگ‌های سيليكونی
رنگ‌های سيليكاتی
ملات های ساختمانی
پوشش های انعطاف پذير و آب بند
آستری

موارد کاربرد
پلی فام 708 پراکنه ای آنيونی با گرانروی متوسط و ذرات بسيار ريز است. اين رزين با اغلب رنگدانه ها و پرکن ها سازگار بوده و توان زيادی برای دربرگيری رنگدانه و پرکن دارد. مقاومت پلی فام 708 نسبت به جذب آب بسيار بالاست و فيلم های آن چقرمگی و استحکام کششی عالی دارند. مجموعه ويژگی های فوق پلی فام 708 را برای بسياری از کاربردها از جمله رنگ های خارج و داخل ساختمان، پوشش های بافتاری، آستری ها و ملات های ساختمانی و نيز ساخت عايق بام الاستيک به گزينه بسيار مناسبی تبديل می کند. همچنین در صورت استفاده از پلی فام 708 در فرمول رنگ، امکان دستیابی به مقادیر بالاتر براقیت نسبت به سایر پراکنه های استایرن/اکریلیک متداول فراهم می شود.

دانلود برگه اطلاعات فنی