پلی فام 5150

مشخصات ساختاری
پلی فام 5150، كوپليمر امولسيونی وينيل استات و استرهای اكريليک و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده

رنگ‌های داخل ساختمان 
رنگ‌های خارج ساختمان 
پوشش‌های بافتاری
ملات‌های رزينی

موارد کاربرد
پلی فام 5150 برای ساخت رنگ‌های داخل ساختمان با مقاومت سايشی زياد، مناسب است. هم‌چنين به‌دليل مقاومت جوی خوب اين رزين، می توان از آن در ساخت رنگ‌های خارج ساختمان و ملات‌های رزينی استفاده كرد.
پلی فام 5150 توان زيادی برای دربرگيری رنگدانه‌ها دارد و در تماس با آب سفيدشدگی كمی از خود نشان می دهد.

دانلود برگه اطلاعات فنی