پلی فام 431

مشخصات ساختاری
پلي‌فام 431، كوپليمر امولسيونی وينيل استات و استرهای اكريليک و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان 
رنگ‌های خارج ساختمان 

موارد كاربرد
پلی فام 431 برای ساخت رنگ‌های داخل ساختمان با مقاومت سايشی و شستشوی زياد، مناسب است.


دانلود برگه اطلاعات فنی