پلی فام 420

مشخصات ساختاری
پلی فام 420، كوپليمر امولسيونی وينيل استات، استرهای اسيد اكريليک و VeoVa و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ های داخل ساختمان
رنگ های خارج ساختمان
عایق بندی دیوارهای بیرونی
ملات ها و پوشش های بافتاری

موارد كاربرد
پلی فام 420، به‌دليل فيلرخوری زياد، برای ساخت رنگ‌های داخل ساختمان با غلظت حجمی رنگدانه (PVC) زياد مناسب است. اين رزين، هم‌چنين برای ساخت رنگ‌های با غلظت حجمی رنگدانه كمتر، از قبيل رنگ‌های نيمه‌براق و رنگ‌های نما، كاربرد دارد. از ديگر زمينه‌های كاربری پلی فام 420، پوشش‌های بافتاری (textured coatings) است. اين رزين با سيمان نيز سازگار است.

دانلود برگه اطلاعات فنی