پلی فام 302

مشخصات ساختاری
پلی فام 302، هموپليمر امولسيونی وينيل استات و فاقد نرم‌كن است.

موارد استفاده
آهار تكميل موكت

موارد كاربرد
پلی فام 302 فيلرخوری زيادی دارد، بنابراين می توان اين رزين را به‌تنهايی يا همراه با پركن به‌عنوان آهار در تكميل موكت استفاده كرد. محصول تكميل‌شده با اين رزين، سخت و شق خواهد بود.

دانلود برگه اطلاعات فنی