پلی فام PR592

مشخصات ساختاری
پلی فام PR592، كوپليمر امولسيونی استايرن و بوتيل اکريلات است.

موارد استفاده
اصلاح بذر

دانلود برگه اطلاعات فنی