پلی فام PR597

مشخصات ساختاری
پلی فام PR597، یک کاهنده آب با کارایی بالا و تا حدی اثر دیرگیر کننده می باشد که مناسب به منظور کاربرد در سازه های سنگین و برج ها، با نیاز به فرآیندپذیری طولانی مدت و حفظ اسلامپ بدون تاثیرگذاری بر زمان گیرش می باشد. پلی فام PR597 استاندارد ASTM C494 از نوع F و G را پاس می کند.

عملکرد
پلی فام PR597 حفظ اسلامپ و کاهندگی آب خوبی از خود نشان می دهد. این ماده در کاربرد، با کاهش گرانروی بتن، قابلیت پمپ کردن ملات را بهبود بخشیده و در نتیجه مدت زمان فرآیندپذیری را افزایش می دهد.
پلی فام PR597 در مقایسه با سایر مواد کاهنده آب مانند نفتالن و ملامین، خاصیت کاهندگی آب بهتری از خود نشان می دهد.

دانلود برگه اطلاعات فنی