سومین همایش سالیانه رئولوژی

سومین همایش ملی رئولوژی از سوی انجمن رئولوژی ایران طی روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

11 بهمن ماه 1396
منبع خبر : http://ir-sor.com/